Pinnye Község Önkormányzata
9481 Pinnye, Arany J. u. 15.
Telefon: +36 99 536 025
Fax: +36 99 536 025
E-mail: mail
MFP

Széchenyi 2020

Széchenyi 2020

 

Kedvezményezett neve: Pinnye Község Önkormányzata

Projekt címe: Pinnye települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Konzorciumi partner : Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Finanszírozási alap: ERFA

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen kezelni a csapadékvizet, így megfelelően el tudja vezetni a vizet az érintett közútszakaszok mentén. Közvetlen cél továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházással érintett utcák csapadékvíz elvezető rendszere elavult. A korábbi csapadékszegényebb ill. kiegyenlítettebb csapadékeloszlású évtizedekben a lakosság nem törődött a csapadékvíz elvezető rendszerrel, ezért az használhatatlanná vált. A belterületi utak mellett húzódó árkok többnyire eltömődtek, a kapubejárók áteresztő csövei szűk keresztmetszetűek, vagy a földárkok esetében a bejárást az árkok feltöltésével oldották meg.

Tervezett fejlesztés:

-      Arany János utca

Tervezési terület hossza: ~ 380 fm

Vízgyűjtő terület: 2.90 ha

Érintett hrsz-ek: 99, 71

A területen jelenleg szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve, önállóan, elkülönülten „üzemelnek”. A földárkok sok helyen feliszapolódtak.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00002

Elektronikus ügyintézés

© 2012 | Pinnye község, Minden jog fenntartva